¿Què és la Llar d infants Els Vailets?

La llar d’infants “Els Vailets” és un centre educatiu per a nens/es des dels 4 mesos fins als 3 anys, obert des de l’any 1999 i format per professionals amb una gran experiència.

Treballem per afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant atenent les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, afectiu, psicològic, lúdic i social. Per aconseguir aquest objectiu és indispensable el diàleg, la participació i la implicació de totes les parts, professionals i família.

L’escola practica una educació per a la igualtat. Som un centre aconfessional, plural i integrador, que es basa en el respecte i la tolerància. Reconeix l’ ús de la llengua pròpia de cada nen/a, però a fi d’oferir uns punts de referència clars, utilitzem sempre la llengua catalana com a llengua vehicular del centre.